Topic outline

 • General

  CURS SPECIALIZARE AUTORIZAT ANC – COR 333304 – 40 de ore

  COMPETENȚE PROFESIONALE DOBÂNDITE:
  1. Planificarea activităţilor;
  2. Comunicarea cu angajaţii;
  3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la S.S.M. și P.S.I.;
  4. Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului;
  5. Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
  6. Organizarea recrutării personalului;
  7. Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
  8. Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat.

   

  AVANTAJE PARTICIPARE CURS:
  1. Formarea este asigurată de profesioniști cu peste 10 de experiență practică în economie socială, dobândită în cadrul întreprinderilor sociale UtilDeco, WISE.travel și JobDirect;
  2. Atât formarea teoretică, cât și practică se vor realiza la Iași, la sediul Fundației ”Alături de Voi” România unde se derulează și activitatea celor 3 întreprinderi sociale;
  3. Grupa de curs va fi formată din maxim 15 persoane;
  4. ADV România este unul din promotorii economiei sociale în România și R. Moldova.