Topic outline

 • General

  CURS SPECIALIZARE AUTORIZAT ANC – COR 242101 - 40 ore


  Competențe profesionale dobândite:

  • Stabilirea scopului proiectului
  • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
  • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
  • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
  • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
  • Managementul riscurilor
  • Managementul echipei de proiect
  • Managementul comunicării în cadrul proiectului

  AVANTAJE PARTICIPARE CURS:
  1. Formarea este asigurată de profesioniști cu peste 10 de experiență practică în economie socială, dobândită în cadrul întreprinderilor sociale UtilDeco, WISE.travel și JobDirect;
  2. Atât formarea teoretică, cât și practică se vor realiza la Iași, la sediul Fundației ”Alături de Voi” România unde se derulează și activitatea celor 3 întreprinderi sociale;
  3. Grupa de curs va fi formată din maxim 15 persoane;
  4. ADV România este unul din promotorii economiei sociale în România și R. Moldova.