Formularea obiectivului general și obiectivele specifice ale proiectului